Czemu Kowalski chodzi na L4?

Spektrum powodów występowania absencji w przedsiębiorstwach jest bardzo duże, co czyni to zjawisko wielowymiarowym. Analiza wykonana w latach 1970-2005 w Szwecji wykazała, że mimo obserwowanego, ciągłego wzrostu poprawy stanu zdrowia Szwedów, poziom absencji podlegał znacznym wahaniom w poszczególnych latach. Zatem stan zdrowia nie jest jedynym determinantem pojawienia się absencji chorobowej. Co więc, oprócz choroby wpływa na zachowania absencyjne?

Przyczyn zachowań absencyjnych pracowników powinniśmy dopatrywać się nie tylko na poziomie indywidualnym jednostki, ale również na poziomie regionalnym, a nawet ogólnokrajowym. Faktem jest, że absencja ma swoje uzasadnienie nie tylko w jednostce, ale w regulacjach prawnych oraz obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Cechy indywidualne pracownika

Zarówno płeć, jak i wiek pracownika wpływa na jego nieobecność w pracy. Wiele badań wskazuje, że kobiety częściej niż mężczyźni wykorzystują zwolnienia lekarskie, co jest oczywiste jeśli weźmiemy pod uwagę jej społeczną rolę. Młodzi pracownicy, którzy obecnie bardzo cenią sobie równowagę między pracą, a życiem prywatnym również częściej korzystają ze zwolnień, aby móc na chwilę “odetchnąć”. Z kolei wiek 50+ jest powodem częstszego wykorzystywania przez pracowników L4, które są wynikają z pogarszającego się z wiekiem stanu zdrowia.

Postawy i wartości

Na zachowania absencyjne mają również wpływ postawy, wartości i przekonania ludzi pracujących w organizacji. Nie bez znaczenia jest tutaj rola satysfakcji z pracy oraz zaangażowania. Jeśli świadczenie pracy jest osobiście satysfakcjonujące to zaangażowanie wzrasta, a absencja spada. Równie istotnym czynnikiem, który może prognozować zachowania absencyjne jest jej historia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracownik będzie powtarzał zachowania absencyjne w ciągu swojego życia zawodowego. Może być to spowodowane jego stanem zdrowia lub rodzajem zachowania absencyjnego.

Osobowość

Cechy psychologiczne pracowników to kolejny indywidualny determinant absencji. Poczucie sprawstwa ma duży wpływ na zachowania organizacyjne, a tym samym na zachowania absencyjne pracownika. Niektóre badania wskazują również na zależności między cechami osobowości, a zachowaniami absencyjnymi. Neurotyczność sprzyja absencji dysfunkcjonalnej, a ekstrawersja i sumienność na jej unikanie.

Środowisko pracy

Chociaż pracownicy sami podejmują decyzję o nieobecności, to jest ona moderowana polityką pracodawcy. Niektóre badania określają środowisko pracy jako silniejszego predykatora zachowań absencyjnych niż cechy psychologiczne i czynniki demograficzne.

Absencja maleje, gdy rosną wynagrodzenia, a rośnie, gdy praca jest wykonywana w trudnych warunkach, które nie są kompensowane wysokim wynagrodzeniem. Wyższa absencja może być spowodowana odpoczynkiem od ciężkiej, fizycznej pracy, która powoduje przeciążenia. Na zachowania absencyjne pracowników wpływają wymagania odnośnie pracy, jej organizacja i specyfika oraz relacje interpersonalne i wsparcie społeczne. Bardzo ważnym, a niestety często pomijanym przez pracodawców czynnikiem wpływającym na absencję jest stres. Według badań może być on powodem ok. 70% wszystkich nieobecności chorobowych.

Zdecydowanie wielkość organizacji oraz jej obszar działalności ma znaczenie w analizie poziomu absencji. Większe organizacje oraz organizacje z sektora publicznego cechują się wyższymi wskaźnikami absencji.

Polityka państwa

Regulacje prawne stanowią najogólniejszy czynnik, który ma wpływ na zachowania absencyjne pracowników. Sytuacja na rynku pracy oraz kondycja ekonomiczna kraju znacząco determinuje pojawiające się nieobecności. Dostępność do lekarza, programy profilaktyczne oraz stan zdrowia w całym społeczeństwie wpływa na poziom nieobecności w pracy. Wywiady przeprowadzone z pracownikami ZUS oraz lekarzami pokazują, że korzyści wynikające z uprawnień zasiłkowych oraz łatwość zdobycia zwolnienia lekarskiego ma ich zdaniem znaczenie w poziomie absencji chorobowej w Polsce.

Podsumowując, jeśli zastanawiacie się jakie czynniki determinują absencję w Waszych organizacjach, to warto byłoby spojrzeć na problem z szerokiej perspektywy. Na pewno taki przegląd czynników powodujących absencję pozwoli Wam na stworzenie pełnego obrazu elementów na które możecie wpłynąć, by zapobiegać nadmiernej absencji chorobowej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo