Ile kosztuje brak pracownika?

Pewnie nie raz przedsiębiorca lub pracownik działu HR zadał sobie to pytanie. To oczywiste, że jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, to zarówno przedsiębiorca, jak i ubezpieczyciel publiczny ponoszą koszty związane z wypłatą świadczenia zdrowotnego. W rzeczywistości kwoty te są dużo wyższe, bo często nie uwzględniamy w nich tego, co mniej oczywiste.

Koszty absencji dzielimy na dwie kategorie: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Obydwie kategorie postaram się przybliżyć poniżej.

Zastępstwo

Podstawową kwestią, którą należy zaplanować pod nieobecność pracownika jest zachowanie ciągłości wykonywanego przez niego procesu. W takim wypadku możemy zatrudnić pracownika na zastępstwo lub podzielić pracę pomiędzy innych. Takie działania generują koszty w postaci rekrutacji nowego pracownika, przeszkolenia go, wypłacenia wynagrodzenia lub wypłaty nadgodzin, jeśli proces przypisany jest do innych osób. Te koszty, podobnie jak wypłata świadczenia zdrowotnego, zaliczamy do kosztów bezpośrednich absencji chorobowej.

Koszty obsługi zwolnienia

Zapomniany, a jakże ważny koszt zwolnienia pracownika to obsługa kadrowo-administracyjna całego procesu. Wliczamy w to:

  • czas pracy działu kadrowego
  • materiały biurowe
  • niezbędne oprogramowanie
  • szkolenie pracowników działów personalnych.

Gdyby ten czas mógłby być poświęcony na działania np. związane z zatrudnieniem nowych osób, na pewno byłoby to bardziej opłacalne. Koszt obsługi administracyjnej zaliczamy do kategorii kosztów pośrednich.

Przełożony też traci

Kwestia kosztu działu kadrowego jest nie do podważania. Dodatkowy czas marnuje również bezpośredni przełożony pracownika. Musi on między innymi skoncentrować się na zapewnieniu płynności w procesie, co często stanowi nie lada wyzwanie. Taki koszt również zalicza się do kosztu pośredniego.

Atmosfera

Zdecydowana większość pracowników w swojej karierze doświadczyło sytuacji, w której to trzeba wykonywać zadania za innych. W takiej sytuacji naszych obowiązków nie ubywa i sami nie wyrabiamy się z zadaniami, a trzeba znaleźć przestrzeń na dodatkową pracę. Rodzi to ogromne frustracje i złość, co wpływa negatywnie na atmosferę w pracy. Zwolnienie lekarskie kolegi po fachu niejednokrotnie rodzi w nas stres. Złą atmosferę, która powstaje w zespole pod wpływem absencji kwalifikujemy jako koszt pośredni.

Co powie klient?

Kiedy czasu jest mało, a rąk do pracy brakuje zawsze cierpi na tym jakość. Słabsze wyniki to jeden z elementów przepracowania zespołu, który działa w okolicznościach absencji w osłabionym składzie. W dodatku dość powszechna jest sytuacja, w której pracownicy wykonują nieznany do tej pory proces, co rodzi dużą szansę na wystąpienie błędów. Wszystko to składa się na gorszą jakość wypracowanego produktu, a co za tym idzie słabszą ocenę jakiej dokonują jego odbiorcy. Jakość i gorsza ocena produktu w oczach klienta określamy jako koszt pośredni.

Podsumowując, nawet jeśli jej nie unikniemy warto przeliczać koszty absencji, a szczególną uwagę należy zwrócić na te, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Jeśli borykamy się z problemem nadmiernej ilości zwolnień pracowników należy przeglądać dane systematycznie i właściwie wyciągać z nich wnioski. Mając konkretne liczby, zawsze łatwiej będzie nam przedstawiać zaistniały problem w rozmowach z zarządem oraz budżetować koszty możliwe do poniesienia w przyszłości. Usługą skierowaną na analizę kosztów i przyczyn nadmiernej ilości zwolnień lekarskich oraz tworzenie pod nią długoterminowej strategii jej zapobiegania zajmuje się firma Absence.

desk

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo