Monitoring L4, czyli absencja w liczbach

Chyba wszystkie osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie w organizacji zgodzą się ze mną, że problem nadmiernej absencji nie jest zjawiskiem pożądanym. Oczywiście, kiedy mówimy o nielicznych przypadkach, które są uzależnione na przykład od sezonowej epidemii grypy nie powinniśmy się niepokoić. Inaczej jest w sytuacji, gdy przez wzmożoną absencję chorobową pracowników generują się dodatkowe koszty dla firmy, a my musimy włożyć dodatkową pracę i czas w celu zapewnienia zastępstwa na nieobsadzonym stanowisku pracy.

Oczywiście niezależnie od sytuacji, warto najpierw pochylić się nad liczbami…ale ile właściwie powinien wynosić optymalny wskaźnik? Jak go liczyć? Jakie dane brać pod uwagę? Jakie wnioski z niego wyciągnąć?

Wskaźniki absencji

Przejdźmy zatem przez najbardziej popularne sposoby liczenia absencji pracowniczej, które udało mi się zebrać czerpiąc z praktyki doświadczonych HR’owców oraz przeglądając fora tematyczne, gdzie niejednokrotnie przewijał się ten temat.

Zanim przejdziemy do konkretnych wzorów warto nadmienić, że przy wyliczaniu absencji możemy posiłkować się różnymi wartościami, w zależności od potrzeb sytuacji naszej firmy. I tak możemy liczyć: absencję ogółem, absencję chorobową z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny, absencję jednodniową, absencję wypadkową lub ogólną absencję chorobową. Oprócz obliczania wskaźnika absencji, możemy również posługiwać się wartością określającą jej częstotliwość, długość czy wreszcie liczyć jej koszty.

Wskaźnik absencji ogółem najczęściej liczy się w ten sposób, że w mianowniku podstawia się całkowity nominalny czas pracy w miesiącu (liczba godzin do przepracowania, która będzie zależeć od długości miesiąca), zaś w liczniku wstawia się liczbę godzin zwolnień lekarskich.

Poniżej kilka przydatnych wzorów:

  1. Wskaźnik absencji =  liczba opuszczonych dni pracy / liczba wszystkich dni pracy* przeciętna liczba pracowników
  2. Wskaźnik absencji =  liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy * przeciętna liczba pracowników
  3. Częstość absencji  =  liczba zwolnień / liczba pracowników w organizacji
  4. Częstość absencji =  liczba pracowników z minimum 1 zwolnieniem w badanym okresie / liczba pracowników w organizacji
  5. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego – liczba dni absencji chorobowej przypadająca na jedno zaświadczenie lekarskie.
  6. Koszty absencji = liczba opuszczonych dni pracy * średnie wynagrodzenie / całkowita liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)

Wskaźniki określamy standardowo dla jednego roku, ale można również szacować jego wartość dla innych okresów.

Wyniki absencji są określane najczęściej procentowo. Z danych za pierwszy kwartał 2017 roku wynika, że średnia absencji w polskich przedsiębiorstwach o ustabilizowanej sytuacji nie przekracza 5,5%.

Wskaźnik Brandford

Wygodnym wskaźnikiem, dzięki któremu porównamy pracowników w organizacji jest wskaźnik Brandford, liczony następująco:

B= S * S * D

Gdzie S to liczba zwolnień w okresie 52 tygodni (typowo roku kalendarzowego) dla każdego pracownika, a D to liczba dni pracy opuszczonych w trakcie tego okresu.

Wskaźnik ten powstał w związku z założeniem, że krótkie i częste absencje chorobowe są bardziej niekorzystne dla organizacji, niż dłuższe i rzadsze nieobecności. Jego wartość optymalna powinna wynosić 0-22. Gdy przekracza on 44 jednostki, warto przyjrzeć się problemowi i rozpocząć aktywne działania zapobiegawcze.

Co dalej z wynikami?

Jak widać sposobów wyliczania absencji jest wiele, każdy z nich warto dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jeśli poszukujecie benchmarków, polecam zerknąć na oferty firm (na przykład Sedlak & Sedlak), które mogą dostarczyć raporty absencji pracowniczej porównujące przedsiębiorstwa z tego samego sektora, albo o tej samej wielkości.

Niewątpliwie dobrze zmierzona absencja chorobowa pozwala nam nie tylko na sprawdzenie obecnej kondycji firmy, ale również monitorowanie wymiaru absencji i co więcej możliwie najlepsze zabezpieczenie się przed jej wystąpieniem w przyszłości. Jeśli wskaźniki absencji okażą się dla Was niepokojące warto zaplanować długoterminową i kompleksową strategię jej niwelowania. Takie działania oferują podmioty zewnętrzne między innymi firma Absence.

lead

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo