Pracownicy coraz częściej chodzą na L4? Podpowiadamy jak uniknąć kosztów absencji

Zbliżają się święta, a tuż po nich nowy rok, czyli najbardziej “chorobowe” okresy dla pracowników. Zwolnienia nie zawsze są spowodowane złym stanem zdrowia. Bardzo często przyczyną takich zachowań jest potrzeba dodatkowych dni na świąteczne przygotowania lub odpoczynek po zbyt rozrywkowym sylwestrze. Niezwykle trudno jest zidentyfikować zjawisko nadużywania absencji, chociaż w wielu sytuacjach środowisko pracy jest w pełni świadome tego problemu. Przeciążony zespół, zła atmosfera pracy, koszty nadgodzin lub całkowite unieruchomienie w produkcji to tylko nieliczne przykłady na to jak wysoki wskaźnik absencji może działać na organizację. Jak w takim razie zarządzać problemem absencji pracowniczej?

Gdzie leży problem?

Zarządzanie absencją w organizacji należy rozpocząć od identyfikacji źródła problemu. Tutaj przydatne okażą się obserwacje pracowników przez przeszkoloną z tematu absencji kadrę zarządzającą, która ma na co dzień najwięcej kontaktu z załogą. Narzędziem wspierającym kierowników są wywiady z powracającymi ze zwolnienia pracownikami oraz utrzymywanie z nimi kontaktu w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego. Dzięki tym instrumentom pozyskamy dużą ilość danych o powodach przebywania na zwolnieniach lekarskich. Przy okazji zwiększymy czujność na mogące wystąpić przypadki nadużywania. Relacja z pracownikiem przebywającym na zwolnieniu może przyczynić się do wywołania w nich poczucia odpowiedzialności.

Zdrowie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Jeśli nasza analiza przyczyn absencji wykaże, że zwolnienia pracowników w firmie są spowodowane rzeczywistymi kwestiami zdrowotnymi to organizacja powinna zadbać o ten aspekt. Tyczy się to głównie przedsiębiorstw, w których pracownicy są narażeni na trudne warunki pracy, sprzyjające powstawaniu różnym schorzeniom. Poprawa warunków pracy wpływa na zmniejszenie wypadkowości, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko podjęcia przez pracownika długotrwałego zwolnienia lekarskiego. Z danych prezentowanych przez ZUS, w 2016 roku najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich z wyłączeniem ciąży, były choroby układu kostno-stawowego. Tego typu zaburzenia mają ścisły związek z warunkami pracy. Narzędziami wspierającymi działania prozdrowotne będą programy medyczne obejmujące rehabilitację oraz wsparcie służb BHP w tworzeniu ergonomicznego i bezpiecznego miejsca pracy. Ponadto firma powinna wspierać pracowników powracających po długotrwałych nieobecnościach wdrażając programy umożliwiające szybszą adaptację. Równie istotnym elementem będzie promocja zdrowia w miejscu pracy. Dzięki poszerzaniu świadomości o sposobach zapobiegania chorobom sezonowym uczymy pracowników profilaktyki zdrowotnej.

Dyscyplina, ale z umiarem

W sytuacjach trudnych, gdzie poziom wspierania i uświadamiania zespołu nie przynosi pożądanego efektu stosuje się narzędzia, które mają zdyscyplinować pracowników do przychodzenia do pracy. Mowa tutaj na przykład o alertach kontrolujących poziom absencji, po których przekroczeniu rozpoczyna się działania oparte o procedury karne. Kolejnym mechanizmem z którego pracodawca ma prawo skorzystać jest kontrola prawidłowości wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego. Czasami okazuje się, że pracownicy w czasie przebywania na zwolnieniu wykonują pracę zarobkową, albo prowadzą prace remontowe w domu, zamiast regenerować organizm. Innym przykładem narzędzia karno-dyscyplinującego może być system wynagradzania oparty na frekwencji. Takie systemy są rozliczane indywidualnie lub zespołowo, w zależności od sytuacji. Gdy mamy do czynienia z silnym motywatorem finansowym ze strony pracownika, może okazać się to rozwiązanie niezbędne.

Jakie narzędzia wybrać?

Należy pamiętać, że każde z wymienionych wyżej narzędzi należy dostosować do problemu jaki zdiagnozowano w organizacji, bowiem inne narzędzia rekomenduje się w przypadku krótkotrwałych i częstych zwolnień, a inne gdy mamy do czynienia z długotrwałymi absencjami. Istotne też jest zwrócenie uwagi na kulturę organizacyjną. Dobierajmy instrumenty tak, aby dostosowywały się do założonej strategii personalnej. Gdy okaże się, że stosowane metody dyscyplinujące będą użyte w miejscu, gdzie szerzy się kulturę wspierającą pracowników, możemy uzyskać efekt inny od zamierzonego.

Bardzo częstą praktyką organizacji w walce z absencją jest stosowanie wsparcia ze strony firm zewnętrznych. Usługi wspierające w przypadku nadużywania zwolnień lekarskich świadczy firma Absence.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo