Przyłapany na gorącym uczynku. Jak radzić sobie z nadużyciem L4?

Z roku na rok obserwujemy coraz częstsze zjawisko nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników. Z danych prezentowanych przez ZUS możemy dowiedzieć się, że tylko w pierwszym półroczu 2017 liczba zwolnień lekarskich ogółem wyniosła ponad 10 tysięcy, co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2016. Przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po swoje prawo do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Co warto wiedzieć o kontroli pracownika oraz jak mądrze wyciągać wnioski z takiej kontroli dowiedzie się w dzisiejszym artykule.

Kwestie formalne

W myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich każdy płatnik składek na ubezpieczenie chorobowe, który zgłasza do tego ubezpieczenia powyżej 20 ubezpieczonych może kontrolę wykonać samodzielnie. Najczęściej pracodawca upoważnia jednego z pracowników do wykonania weryfikacji w terenie. Czasami wykorzystuje do tego firmy zewnętrzne np. Absence. W innym wypadku takiej weryfikacji dokonuje kontroler z ZUS. Do kontroli typowane są w szczególności te osoby, które korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich, uzyskują zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy, korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych oraz takim, które były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za czas choroby, albo zasiłku chorobowego. Kontrola odbywa się w miejscu przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim jakie wskazuje on na druku L4. W trakcie kontroli sporządzany jest protokół.

Kontrola i co dalej?

Podczas kontroli może okazać się, że pracownik w czasie przebywania na zwolnieniu wykonywał pracę zarobkową, albo wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Krótko mówiąc pracował w ogrodzie, robił remont mieszkania, albo startował w maratonie, choć to nieliczne z przykładów. Jeśli mamy wystarczająco twarde dowody na przykład w postaci protokołu z kontroli, to istnieje podstawa do odebrania takiemu pracownikowi zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego. Co w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe? Możemy je pracownikowi odebrać potrącając je z wypłaty. Mamy też prawo domagać się od pracownika zwrotu wynagrodzenia lub zasiłku, które już zostało wypłacone. Takie zachowanie ubezpieczonego może też stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Jest to bowiem naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Zasadność L4

Trzeba pamiętać, że nie same czynności wykonywane przez pracownika podczas zwolnienia mogą wskazywać na naruszenie. Dochodzi do tego temat zasadności wydania zwolnienia. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi ZUS, który prowadzi kontrole pod kątem poprawności wystawienia zwolnienia lekarskiego. Gdy mamy podejrzenie, że pracownik jest zdrowy możemy wnioskować o wysłanie go na specjalistyczne badania lub zażądać od wystawiającego zwolnienie udostępnienia dokumentacji medycznej. Gdy mamy podejrzenia w stosunku do lekarza wystawiającego druk, ZUS może odebrać mu prawo do wystawiania zwolnień. Dzieje się tak, jeśli na drodze ustaleń okaże się np. że zwolnienie było wydane bez wcześniejszych badań.

Uwaga na osąd

Zdecydowanie warto prowadzić kontrolę prawidłowości zwolnień lekarskich, ale zanim zdecydujemy się ocenić zachowanie pracownika należy wyposażyć się w dowody na naruszenie przez niego prawa do wykorzystania zwolnienia. W przeciwnym wypadku decyzja o zwolnieniu pracownika może okazać się niezgodna z prawem pracy. Samo zdjęcie w sieci, albo informacja od współpracowników nie wystarczy by wykazać słuszność naszych przekonań.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo