Zdrowy w pracy. Jak samopoczucie pracownika wpływa na wskaźnik absencji?

Zdrowy pracownik to wydajny pracownik. Programy prozdrowotne w firmach stają się coraz bardziej popularne. Z badań przeprowadzonych w 2015 roku wynika, że co 5 polak posiada opiekę zdrowotną w postaci abonamentu lub ubezpieczenia. Współczynnik jest wysoki i ma zdecydowanie pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników. Warto dbać o ten aspekt w przedsiębiorstwach, gdyż absencja jest ściśle związana z warunkami fizycznymi i psychicznymi jakie panują w miejscu pracy.

Fizyczne warunki pracy

Hałas, wysoka lub niska temperatura, praca zmianowa to czynniki zewnętrzne z jakimi muszą mierzyć się na co dzień pracownicy fizyczni i produkcyjni. Zdecydowana większość z nich powoduje wzrost wskaźników absencji. Chociaż związki nie są wyjaśnione precyzyjnie, to pracownicy zmianowi są szczególnie narażeni na nieobecności związane z chorobą lub wypadkami przy pracy. Absencja w takich przypadkach może stać się sposobem ucieczki od ciężkiej pracy i przywrócenia równowagi.

Według badania przeprowadzonego w 2005 roku co czwarty Polak wykazał niezadowolenie lub był bardzo niezadowolony z warunków swojej pracy. Sytuacja ta z roku na rok się pogłębia. Co więcej, my Polacy znacznie częściej niż reszta Europejczyków podkreślamy zły wpływ pracy na ogólne samopoczucie oraz stan zdrowia. Nie dotyczy to tylko stanowisk fizycznych, gdzie wciąż panują problemy z utrzymaniem właściwego oświetlenia, poziomu hałasu, temperatury, czy stroju. Niestety praca w biurze również niesie za sobą wiele nodogodności. Powoduje przebywanie w środowisku nienaturalnym, stawiając wysokie wymagania psychospołeczne.

Pracownicy biurowi skarżą się najczęściej na schorzenia związane z układem kostno-szkieletowym. W szczególności są to bóle kręgosłupa, cieśni nadgarstka, słabszy wzrok oraz drętwienie łydek i opuchliznę nóg. Wszystkie te schorzenia mają swoje źródło w niewłaściwej organizacji pracy. Problemy ze zdrowiem są przyczyną korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich, które z kolei rzutują na efektywność pracy, wyniki finansowe oraz atmosferę w całej organizacji.

Psychiczne uwarunkowania

Nie tylko schorzenia fizyczne, ale również psychiczne bardzo mocno oddziaływują na wydajność człowieka w pracy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na stres. Zgadza się, że stres sprzyja mobilizacji, ale tylko wtedy gdy kontrolujemy jego poziom. Według psychologów sytuacje stresowe w pracy powstają głównie z dwóch powodów – ilościowo lub jakościowo błędnego obciążenia pracą. Stresory ilościowe występują wtedy, gdy pracownik jest zobowiązany do realizacji dużej liczby pojedynczych zadań. Jeśli pracuje dodatkowo w miejscu uniemożliwiającym koncentrację, a jego wynagrodzenie jest zależne od wykonania zadań, stres – zamiast mobilizować – przekształca się w stałe napięcie nerwowe i zmniejsza efektywność pracy. Jakościowe obciążenie pracą dotyczy z kolei pracowników wykonujących zadania trudne i skomplikowane, z dużą dawką odpowiedzialności za ludzi czy mienie oraz zakładające istotne konsekwencje. Jeśli stres związany z tym typem pracy staje się permanentny, może wówczas zaowocować spadkiem efektywności i poważnymi problemami zdrowotnymi tj. wypalenie zawodowe, depresja, obniżony nastrój, brak motywacji w innych sferach życia. W związku z tym tak samo warto przyjrzeć się pracownikom biurowym pod kątem ich zdrowia, gdyż może to skutkować problemami, które będą leczone latami.

Absencja, motywacja, a warunki pracy

Zdecydowanie warto przyjrzeć się warunkom panującym w organizacjach, bo to one warunkują to jak duży poziom absencji osiągniecie w swoich organizacjach. Od lat nie zmienia się prawidłowość, że pracownik niezadowolony z warunków pracy, to pracownik mniej wydajny. Z tego względu dostosowanie otoczenia pracy do potrzeb i oczekiwań pracowników powinno być istotnym celem każdego przedsiębiorstwa. Tym bardziej, że – w przeciwieństwie do innych, popularnych systemów motywacyjnych – oddziaływanie warunków pracy na jej wydajność ma charakter ciągły.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY WYBRAĆ OFERTĘ SKROJONĄ NA MIARĘ


Telefon: 696 661 211
E-mail: biuro@absence.pl


facebook-logo